KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA:

Diagnostyka zakażeń wirusowych człowieka szerzących się drogą krwi
– wyzwania i nadzieje 21 wieku

Zegrze pod Warszawą, 23-24 października 2008

Nowości

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa "Diagnostyka zakażeń wirusowych człowieka szerzących się drogą krwi – wyzwania i nadzieje 21 wieku" jest niezwykłą okazją do uczczenia 90 rocznicy istnienia Państwowego Zakładu Higieny. Udział w Konferencji to również szansa na spotkanie wielu wybitnych naukowców, wśród których swój udział potwierdzili:

 
  • Prof. Piotr Chomczyński (Cincinnati, USA), biochemik, odkrywca metody izolacji RNA i DNA z surowicy
  • Dr Tomasz Laskus (Scottsdale, Arizona, USA), lekarz chorób zakaźnych i immunolog; współodkrywca pozawątrobowej lokalizacji HCV
  • Doc. dr hab. Tomasz I. Michalak (St. John’s, Newfoundland, Kanada), immunopatolog, badania nad utajonymi zakażeniami przez wirusy hepatotropowe
  • Prof. dr med. Paul V. Holland (Stockton, California), Clinical Professor of Medicine & Pathology University of California, Davis Medical Center; Scientific Director, Delta Blood Bank, Stockton, CA. Dwukrotnie nominowany do Rady Komitetu Noblowskiego

Przewidziany jest udział 180 osób.


:: 05-04-2008 ::