KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA:

Diagnostyka zakażeń wirusowych człowieka szerzących się drogą krwi
– wyzwania i nadzieje 21 wieku

Zegrze pod Warszawą, 23-24 października 2008

Program Konferencji


1 dzień

23 października (czwartek)

8:30 – 18:00
Rejestracja uczestników
10:30 – 10:45Otwarcie konferencji - Prof. dr hab. n. med. K. Madaliński, Prof. M.J. Wysocki, List powitalny od Prof. dr hab n. med. A. Nowosławskiego, Prof. dr hab. n. med. J. Żeromski, Prof. dr hab. n. med. J. Cianciara
10:45 – 11:45Prof. Piotr Chomczyński (Cincinnati, USA)
Kto rządzi - geny nami, czy my genami?
11:45 – 12:30Dr n. med. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa)
Epidemiologia HIV/AIDS w Europie
12:30 – 13:15Prof. dr hab. n. med. Tomasz Michalak (University of Newfoundland, St.Johns’s, CAN)
Identyfikacja ukrytych zakażeń wirusami wzw B i wzw C
13:15 – 14:00Lunch
14:10 – 14:55Prof. dr hab. n. przyr. Ewa Brojer (Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa)
Przeglądowe badania molekularne u krwiodawców i ich konsekwencje
14:55 – 15:40Prof. Paul V. Holland (Stockton, CA)
Zapobieganie potransfuzyjnemu zakażeniu wirusem wzw B
15:40 – 16:25Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak (Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego, Białystok)
Perspektywy terapii zakażeń HCV
16:25 – 17:00Przerwa na kawę
17:00 – 17:45Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota (Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMK, Toruń, Bydgoszcz)
Diagnostyka molekularna zakażeń HBV i HCV w praktyce klinicznej
17:45 – 18:30Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon (Klinika Chorób Zakaźnych i Niedoborów Odporności, Wrocław)
Nowe spojrzenie na patogenezę ostrego i przewlekłego wzw C
20:00 - Uroczysta kolacja


2 dzień

24 października (piątek)

9:15 – 10:00Dr n. med. Joanna Cielecka-Kuszyk (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, IP – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)
Diagnostyka patomorfologiczna zakażenia HCV w korelacji z biochemicznymi wskaźnikami włóknienia wątroby
10:00 – 10:30Doc. dr hab.n.med. Joanna Siennicka (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa)
Szczepionka CMV – potrzeby i problemy
10:30 – 11:00Doc. dr hab. n. med. Bogumiła Litwińska Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa
Zakażenie lekceważone – parwowirus B19
11:00 – 11:20Przerwa na kawę
11:20 – 13:55Warsztaty: diagnostyczny i kliniczny
 Warsztat diagnostyczny Warsztat kliniczny
11:20-11:35Dr n. farm. Beata Rozbicka
Wymagania do akredytacji laboratoriów
11:20-11:50Prof. dr hab. n. med. Jacek Juszczyk
Optymalizacja leczenia przewlekłego wzw C na podstawie markerów wirusologicznych
11:35-11:55Doc. dr hab. n. med. Andrzej Horban
Konieczność standaryzacji badan wirusów hepatotropowych – spojrzenie klinicysty
11:50-12:15Dr n. med. Joanna Jabłońska
Manifestacje pozawątrobowe zakażenia HCV – obserwacje klinicysty
11:55-12:15Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Madaliński
Wymagania diagnostyczne Unii Europejskiej oznaczania wirusów przenoszonych przez krew: HBV i HCV
12:15-12:40Doc. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Komplikacje zakażeń HCV
12:15-12:35Dr n. przyr. Piotr Grabarczyk
Wykrywanie i ocena ilościowa antygenu rdzeniowego HCV u krwiodawców – doświadczenia polskie
12:40-13:15Doc. dr hab. n. med. Marek Woynarowski, prof. dr hab. Joanna Pawłowska, dr n. med. Małgorzata Woźniak
Zespoły nakładania z udziałem wirusów HBV i HCV u polskich dzieci
12:35-13:05Dr Maarten Brusse
Different types of Quality Control: what to use, where and when in molecular diagnostics
13:05-13:35Dr n. med. Janusz Stańczak
Wymagania diagnostyczne Unii Europejskiej oznaczania wirusów przenoszonych przez krew: HIV
13:15-13:35Prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska
Przeszczepianie wątroby u dzieci z zakażeniem wirusami HBV i HCV
13:35-13:55Mgr Grzegorz Stańczak
iRNA – cząsteczka przyszłości
13:35-13:55Dr hab. n. med. Urszula Demkow
Diagnostyka autoimmunologicznych chorób wątroby i różnicowanie z zakażeniami wirusowymi
14:00 – 15:00Lunch
15:15 i 16:00Wyjazd


Uwaga: mówcy z Polski proszeni są o przygotowanie prezentacji wizualnej w języku angielskim.